Sociaal maatschappelijke bijdragen leveren aan mens en maatschappij.
Stimuleren van sport, beweging en welzijn van mensen.

Door samenwerking realiseren van betere arbeidsparticipatie, al dan niet voor bepaalde doelgroepen.

STICHTING ENTER

Stichting Enter is een initiatief voortkomend uit ambitie (van oprichter ENJOB Personeelsdiensten BV) om meer te doen vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, met een missie waarin de mens centraal staat:

Het stimuleren van en waar mogelijk bijdragen aan mogelijkheden om jongeren en ouderen sportief en maatschappelijk bezig te laten zijn, om zodoende dit te laten bijdragen aan hun sociaal maatschappelijke ontwikkeling. Vooral activiteiten met het oog op het bereiken van fitheid, arbeidsparticipatie en het welzijn van de mensen. Hierbij strevend naar samenwerkingen met verenigingen, vrijwilligers, overheidsinstanties en waarnodig bedrijfsleven, om door goede samenwerking de juiste doelstellingen waar te maken:

Stimuleren van sport, beweging en welzijn van mensen.
Sociaal maatschappelijke bijdragen leveren aan mens en maatschappij.

Door samenwerking realiseren van betere arbeidsparticipatie, al dan niet voor bepaalde doelgroepen.

Stimuleren van een aantrekkelijk arbeidsklimaat, waardoor werknemers zich prettig voelen in hun werkomgeving en bedrijven profiteren van medewerkers die lekker in hun vel zitten.

Dit alles met het uiteindelijke overall-doel dat voor mens en maatschappij hun omgeving en (sociale) leven een beetje beter wordt gemaakt, onder het motto: “Enter to enjoy more”.